• Brugperiode

De brugperiode is bedoeld om in stapjes - vanuit huis of school - een leerling kennis te laten maken met het Leerparadijs. De brugperiode wordt besteed aan wederzijds vertrouwen en het weer aanwakkeren van de intrinsieke leermotivatie.

In deze periode zal de jongere ervaringen opdoen in het onderwijs die nieuw zijn en die deuren kunnen openen die de leerling en zijn ouders daarvoor niet bewust waren. Ook de begeleiders leren de jongere beter kennen waardoor er meer diepgang ontstaat in de persoonsanalyse. Vandaar dat er na de brugperiode opnieuw wordt gekeken of de ondersteuning zoals genoemd in het ontwikkelingsperspectief verdere uitwerking of aanpassing vraagt.

Als deze brugperiode voor zowel leerling als Leerparadijs vertrouwen geeft in het samen verder gaan, dan wordt de leerling - op grond van een ondersteuningsplan - definitief toegelaten.


Sessie
Periode Maximaal een jaar, minimaal een kwartaal.
Stappen - Vertrouwensband - Intrinsieke leermotivatie
Frequentie Dagelijks
Duur 1 uur
Deelnemers 1
Aanbieder Vertrouwenspersoon
Bouwsteen Jeugdhulp Zuid-Oost Drenthe
Resultaatgebied Meedoen en zelfredzaamheid (ambulante begeleiding)
Vorm Midden
Interventieniveau 5
Productcode 50A04
Motivering Een ambulante interventie om de jeugdige bij zelfredzaamheid, het groeien naar zelfstandigheid en participatie in de maatschappij te ondersteunen. De jeugdige wordt aangeleerd om zelf te leren omgaan met ASS en hoe dit te hanteren bij dagelijkse en toekomstige leerverrichtingen. De interventie heeft een impact op het dagelijks leren, leven van de jeugdige en is hoogfrequent. Het gaat om begeleiding met een gemiddelde inzet van 4 uur per week.

Brugperiode

  • Model: Brugperiode
  • Beschikbaarheid: Op voorraad
  • 39,86€