• Ondersteuningsplan

Het Leerparadijs doet aan leerdiagnostiek in overleg met de leerling en zijn verzorgers, om passen onderwijs en zorg vast te stellen, met als uitkomst een ondersteuningsplan.

In het ondersteuningsplan is ook een ontwikkelingsperspectief verwerkt. Het ontwikkelingsperspectief bestaat uit twee onderdelen:

  • Uitstroomprofiel (resultaat); de ontwikkeling op de lange termijn, de onderwijsdoelen, vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding
  • Handelingsdeel (proces); de ondersteuning op de korte termijn, het ontwerp van zorg en onderwijs.


Sessie
Periode Twee weken
Stappen - Behoeften leerling en ouders - Vertaling naar onderwijs- en zorgdoelen - Verslaglegging
Frequentie Eenmalig traject
Duur 5 uur
Deelnemers 1
Aanbieder Onderwijs-zorgarchitect
Bouwsteen Jeugdhulp Zuid-Oost Drenthe
Resultaatgebied Eenvoudige diagnostiek
Vorm Enkelvoudige diagnostiek
Interventieniveau n.v.t.
Productcode 45A46
Motivering Het gaat om eenvoudige diagnostiek om te bepalen welke vorm van ondersteuning het beste bij de jeugdige past. Het diagnostisch traject omvat ook een advies over de in te zetten bouwsteen, zodat een adequaat en integraal ondersteuningsplan kan worden opgesteld.

Ondersteuningsplan

  • Merken Onderwijsarchitect
  • Model: Ondersteuningsplan
  • Spaarpunten: 100
  • Beschikbaarheid: Op voorraad
  • 406,40€