Bekostiging

Het Leerparadijs wordt niet (rechtstreeks) bekostigd door de overheid. Het is echter mogelijk om bekostiging te krijgen via een zorg- en/of onderwijsarrangement. In de specificaties van elk product kunt u vinden of en hoe u een eventuele bekostiging van het product kunt aanvragen.

  • U kunt zich melden bij de Toegang voor bekostiging van zorgproducten vanuit de Jeugdhulp (Bouwsteen Jeugdhulp Zuid-Oost Drenthe).
  • U kunt zich melden bij het Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe VO voor bekostiging van onderwijsproducten vanuit het passend onderwijs.