Over ons

Leerparadijs is voortgezet onderwijs voor kinderen die op een hoog cognitief niveau (havo/vwo) functioneren en tegelijkertijd vanwege autisme extra zorg behoeven. Het Leerparadijs is dus zorg en onderwijs ineen voor kinderen die zich op geen enkele school thuis voelen, maar wel superslim zijn en graag wil leren.

Het Leerparadijs is dus bedoeld voor hoog-functionerende leerlingen met autisme. Beide kenmerken dienen de aanmelders van een leerling met stukken te onderbouwen. Een Diagnostisch rapport samen met een IQ test, Schooladvies of Schoolrapport volstaat. Als de leerling een (tijdelijke) aanpassing nodig heeft qua leertijd of leerinhoud, dan is of een al (gedeeltelijke) vrijstelling leerplicht of een ontwikkelingsperspectief (OPP) aan te raden. Het Leerparadijs wordt niet (rechtstreeks) bekostigd door de overheid. Het is echter mogelijk om bekostiging te krijgen via een zorg- en/of onderwijsarrangement.